Lịch sử hình thành

Vào giữa những năm 90 của thế kỷ XX, đất nước ta đang thực hiện công cuộc đổ mới, nền kinh tế chuyển từ tập trung, bao cấp sang phát triển hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh đó các loại hình doanh nghiệp được khuyến khích thành lập và tham gia kinh doanh, từ đó lãnh đạo UBND tỉnh và các ban ngành đã thống nhất chủ trương thành lập Công ty cổ phần tư vấn xây dựng, và là doanh nghiệp cổ phần đầu tiên của tỉnh Kiên Giang.

Ngày 15/6/1996 Chủ tịch UBND tỉnh ký Giấy phép thành lập công ty cổ phần số 003347 GP/TLDN-03 với các nội dung: Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG KIÊN GIANG - Trụ sở: số 19C, Minh Mạng, phường Vĩnh Thanh Vân, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Ngành nghề kinh doanh: Lập báo cáo tiền khả thi và khả thi; Khảo sát, quy hoạch, thiết kế; tư vấn thẩm định; lập và đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát kỹ thuật; kiểm định chất lượng; quản lý dự án; thi công thử nghiệm và trang trí nội thất các công trình đặc biệt được UBND tỉnh cho phép – Vốn điều lệ: 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng) – Thời gian hoạt động: 30 năm.

Vốn điều lệ ban đầu 500.000.000đ, trong đó vốn nhà nước góp 255.000.000đ chiếm 51% do Công ty Xây dựng tỉnh đại diện quản lý, số còn lại do các cổ đông cá nhân góp gồm: các cán bộ nghỉ hưu (trong đó có cả nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh), các sáng lập viên công ty, các cán bộ công chức và nhân viên công ty.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Công ty chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/7/1996.

Từ ngày thành lập đến nay Công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, hàng năm doanh thu tăng từ 10% trở lên, lợi tức cổ đông ổn định ở mức khá so với mặt bằng chung (24%/năm), thu nhập của người lao động liên tục tăng lên, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, tích cực đóng góp các quỹ xã hội. 

Những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty:

  • - Năm 2003 xây dựng Trụ sở và cơ sở làm việc mới khang trang tại đường 3/2 khu lấn biển, thành phố Rạch Giá, bằng nguồn lực của Công ty.
  • - Năm 2005 bổ sung ngành nghề thi công xây dựng.
  • - Năm 2006 mở Văn phòng đại diện tại huyện đảo Phú Quốc.
  • - Năm 2009 phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
  • - Năm 2011 đón nhận Huân chương lao động hạng III do Chủ tịch nước tặng.
  • - Năm 2014 thành lập Công ty cổ phần sản xuất gạch không nung.
  • - Năm 2015 được xếp hạng là doanh nghiệp hạng I.
  • - Năm 2016 Kỷ niệm 20 thành lập Công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng II