Ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Written by 

       Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-TLĐ ngày 03/02/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 và Hướng dẫn số 35/HD-LĐLĐ ngày 08/3/2021 về tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ban Tổng Giám đốc, BCH CĐCS Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

01

       Phát biểu của CBNV Công ty tham gia hội nghị

01

        Tổng Giám đốc và Chũ tịch Công đoàn ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình

01

       Tổng Giám đốc và Chũ tịch Công đoàn ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình

01