Dân dụng và công nghiệp

GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP THIẾT KẾ DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP

       Xí nghiệp Thiết kế Quy hoạch Dân dụng Công nghiệp có nhiệm vụ trực tiếp tạo ra sản phẩm trong các lĩnh vực lập dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kỹ…

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP

Một số công trình thiết kế qui hoạch 1 Lập QH chung XD thị trấn T.K. Hòa -  H. Giang Thành Huyện Kiên Lương 2 TK QHCT Khu DC nội ô thị trấn Kiên Lương - Ba Hòn huyện Kiên…

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH CÔNG TY THIẾT KẾ - CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH

           * Quy hoạch trung tâm hành chính huyện Giang Thành    Quy hoạch khu du lịch sinh thái Biển sanh thuộc quần đảo hải Tặc    * Quy hoạch chi tiết khu đô thị xã Gành…

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH CÔNG TY THIẾT KẾ - CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

                                * Đội cảnh sát PCCC và CNCH Kiên Lương - C.A T.Kiên Giang                        …