Công trình tiêu biểu

Tin tức

Sự kiện và hoạt động công ty

Kỷ niệm 15 năm thành lập công ty và đón nhận huân chương lao động hạng III

Do có những thành tích trong sản xuất kinh doanh, xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể, tham gia công...

Xem thêm:

Kết quả hoạt động kinh doanh trong 15 năm qua (1996 - 2011)

Trong 15 năm qua, công ty đã ký kết và thực hiện gần 12 ngàn hợp đồng tư vấn xây dựng trị giá trên 3...

Xem thêm:

Mục tiêu, định hướng phát triển 5 năm (2012-2016)

        Đứng trước những yêu cầu mới, thuận lợi và thách thức mới...

Xem thêm:

Tin nội bộ

Các dự án đang được thực hiện

Các dự án đã thực hiện