Giám sát & quản lý dự án

GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

       Xí nghiệp Giám sát và Quản lý dự án sẵn sàng hợp tác và giúp chủ đầu tư thực hiện một số lĩnh vực tư vấn :       Giám sát thi công xây dựng công trình…

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH CÔNG TY GIÁM SÁT

                                         Nhà làm việc - Văn Phòng Tỉnh ủy Kiên Giang Nhà                   …

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CÔNG TY GIÁM SÁT

  Một số công trình Công ty giám sát Kỹ thuật, Quản lý Dự án 1 QLDA Nhà trưng bày ….Siêu thị VLXD Đảo Ngọc - Phú Quốc 2 QLDA ĐTXD Trụ sở NH TMCP Ngoại thương Kiên Giang 3…