Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Written by 

      Ngày 28/05/2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thông qua các mục tiêu cơ bản, tất cả các chỉ tiêu được 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

      Phát biểu tại đại hội, ông Đặng Thanh Song – Chủ tịch HĐQT khẳng định “Năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch đúng theo quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể Ban Tổng Giám đốc đã bình tĩnh, chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế tình hình thị trường, từng bước vượt qua khó khăn để duy trì hoạt động cũng như phát triển sản xuất lâu dài. Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 lan rộng, tác động mạnh và đa chiều tới các hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Đến nay, về cơ bản Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, dự báo ngành xây dựng năm 2020 sẽ có nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc cam kết trong đại hội sẽ chỉ đạo điều hành Công ty làm ăn có hiệu quả, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo chi trả lợi tức cổ đông theo đúng kế hoạch đề ra cũng như các chế độ chính sách cho người lao động”.

001

            Đoàn Chủ tịch

001

             Đ/c Đặng Thanh Song - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội

001

             Đ/c Lê Văn Thước - Tổng giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

001

                          Đ/c Đỗ Thị Phương Châu - Kế toán trưởng Công ty báo cáo tại Đại hội

001

             Đ/c Hà Thị Bích Loan - Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tại Đại hội

001

              Phát biểu của Cổ đông tại Đại hội

001

             Đoàn chủ tịch xin biểu quyết của cổ đông