Môi trường

GIỚI THIỆU PHÒNG MÔI TRƯỜNG

     Nhằm mục đích tư vấn giúp chủ đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về môi trường và xây dựng cuộc sống thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên.      Phòng…

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Một số công trình Môi trường 1 Lập ĐTM Khu du lịch sinh thái nhà vườn Gia Huy, Phú Quốc 2 Lập ĐMT Khu DC và TTTM ĐTM Định An - Gò Quao 3 Lập ĐTM Trường đại học Nha…