Hội nghị người lao động năm 2022

Written by 

   Ngày 02/4/2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang phối hợp cùng Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 thành công tốt đep.

   Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang.

   Đại diện cho các Xí nghiệp, Phòng, Xưởng trong Công ty 56 lao động đại diện cho 96 lao động Công ty tham dự Hội nghị.

   Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã thông qua :

   + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

   + Hội nghị nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021. Những nội dung Thỏa ước lao động tập thể, Nội qui lao động, Qui chế dân chủ ở cơ sở. Các ý kiến đóng góp của người lao động được Ban Tổng Giám đốc Công ty giải đáp tại hội nghị và bổ sung vào qui chế để thực hiện năm 2022.

   + Báo cáo kết quả công tác khen thưởng năm 2021; công bố Quyết định khen thưởng năm 2021. Hội nghị phát động thi đua năm 2022. Biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm 2022, Hội nghị nhất trí 100%. Các Xí nghiệp, Phòng, Xưởng sản xuất trong công ty ký kết giao ước thi đua năm 2022.

   + Hội nghị bỏ phiếu bầu thành viên tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2022; bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024. Kết quả Bầu thành viên tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2022 gồm 07 đồng chí; Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 03 đồng chí.

   + Hội nghị cũng thông qua nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022 với sự thống nhất biểu quyết thông qua 100% của người lao động tham gia Hội nghị.

IMG 0248

        Đoàn Chủ tịch và Đ/c Nguyễn Thị Hoàn Xuân phát biểu chỉ đạo

IMG 0248

       Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024

IMG 0263

       Tăng Kỹ Niệm chương vì sự nghiệp xây dựng

IMG 0263

        Tặng tập thể lao động xuất sắc năm 2021

IMG 0263

       Tặng Bằng khen UBND tỉnh Kiên Giang cho 1 tập thể năm 2021 

IMG 0263

        Tặng Bằng Khen UBND tỉnh cho cá nhân đạt thành tích xuất xắc năm 2021

IMG 0274

         Tặng Bằng khen UBND tỉnh cho cá nhân xuất xắc đột xuất chương trình "75 nghìn sáng kiến ..."