Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

Written by 

     Căn cứ quyết định bổ nhiệm cán bộ số 73/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang đề bạt ông Lê Văn Thước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/04/2020.

Bo nhiem TGD

         Đ/c Đặng Thanh Song Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty trao quyết định cho đ/c Lê Văn Thước