GIỚI THIỆU XƯỞNG THÍ NGHIỆM - ĐỊA CHẤT

Xưởng Địa chất - Thí nghiệm được thành lập năm 2001, là xưởng Khảo sát - Thí nghiệm đầu tiên của ngành xây dựng tỉnh Kiên Giang được cấp LAS-XD 226 của bộ xây dựng. Với các chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác khảo sát địa chất các công trình, lấy mẫu thí nghiệm và thực hiện các phép thử :

Thực hiện các phép thử :

     - Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng.

     - Thử nghiệm tại hiện trường như đo E, đo K, thử tải cọc, xuyên tiêu chuẩn.

  *Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng.

  *Thử cốt liệu bê tông và vữa.

  *Kiểm tra thép xây dựng.

  *Thí nghiệm các chỉ tiêu nén cọc bê tông.

  *Thí nghiệm các chỉ tiêu nén cọc cừ tràm.

  *Bê tông nhựa.

 Các phép thử trên được thực hiện theo tiêu chuẩn việt nam hoặc các tiêu chuẩn nước ngoài tương đương khác như : ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS … nhằm phục vụ cho công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình, tư vấn thiết kế công trình.

 Trong những năm qua được các chủ đầu tư trong và ngoài nước tin tưởng, giao cho kiểm định nhiều công trình quan trọng.

 Sản lượng hàng năm của Xưởng Địa chất - Thí nghiệm đều vượt kế hoạch đề ra từ 15% đến 25%. Sáu năm liên tục được tặng bằng khen của tỉnh Kiên Giang về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

TT PTN

TN PTN 1

TN PTN2