HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH CÔNG TY GIÁM SÁT

NLV Van phong tinh uy

                                         Nhà làm việc - Văn Phòng Tỉnh ủy Kiên Giang

kHOA NOI BNhà 

                               Bệnh viện đa khoa Kiên Giang - Khoa nội B

BO CHI HUY QUAN SU

                                Bộ chỉ huy quan sư - Sư đoàn Bộ binh 4

Phan hieu Kien Giang 1

                   Nhà thí nghiệm nuôi trồng thủy sản và tài nguyên môi trường biên 

PhoiCanhTruSoChinh

                           Trụ sở ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Kiên Giang

Tru so NH Cong Thuong

                            Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Kiên Giang

Tru so NH Dau Tu

                                   Ngân hàng Đầu tư - Chi nhánh Kiên Giang