GIỚI THIỆU PHÒNG MÔI TRƯỜNG

     Nhằm mục đích tư vấn giúp chủ đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về môi trường và xây dựng cuộc sống thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên.

     Phòng môi trường với đội ngũ nhân viên nhiệt tình và năng đội, với phương châm nhanh chóng và hiệu quả; thực hiện đúng chính sách chất lượng của công ty “ đáp ứng tốt nhất yêu cầu khách hàng, bảo đảm tiến độ với chất lượng cao và giá cả hợp lý” chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý về môi trường. 

*Lập Báo cáo Đánh giá Tác động MT (ĐTM).
*Lập cam kết bảo vệ MT.
*Lập đề án bảo vệ MT.
*Lập giấy phép xả thải, giấy phép khai thác tài nguyên nước.
*Lập Báo cáo giám sát MT.
*Thiết kế, thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải.
*Phân tích các chỉ tiêu về môi trường nước, không khí

TT PMT

TN PMT1

TTPMT2

TN PMT3