webmaster

webmaster

Thứ tư, 19 Tháng 7 2023 03:55

BAN LÃNH ĐẠO

BAN GIAM DOC 2023

     Sáng ngày 23/4/2022, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2022

     Tới dự và động viên Hội thao có đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty và hơn 60 vận động viên, cổ động viên là người lao động công ty đến dự.

Hội thao năm nay tổ chức giải bóng đá mini, chia làm 03 đội thi đấu gồm: Đội Xí nghiệp Giám sát; đội Trung tâm khảo sát thiết kế; Đội xây dựng và văn phòng công ty.

Với khí thế phấn khởi, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình với tinh thần thể thao cao thượng. Đây cũng là dịp để người lao động công ty rèn luyện thân thể, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đề ra.

1

     Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng trên 03 giải thưởng cho đội nhất, nhì, ba

2

     Ngày 02/4/2022, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang đã tổ chức triển khai Hội nghị ký kết ghi nhớ thực hiện hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19”.

1

     Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoàn Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Tổ trưởng Tổ công đoàn trực thuộc và trưởng, phó các bộ phận chuyên môn trực thuộc công ty và các cá nhân có sáng kiến, ý tưởng đã được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận và đã được áp dụng vào thực tế.

     Tại hội nghị, đại diện Ban Tổng giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở đã cùng ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19”.

2

     Tại Hội nghị, bà Trần Thị Diễm Trinh, Chủ tịch công đoàn cơ sở đã phát động chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Công đoàn cơ sở công ty đã thông báo kết quả lựa chọn sáng kiến tiêu biểu để tham gia hưởng ứng chương trình trong đợt 1 năm 2022 theo kế hoạch đề ra và hướng dẫn quy trình cập nhật và tham gia sáng kiến trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam:  https://congdoanvietnam.org để các cá nhân có sáng kiến đăng ký nộp bài.

     Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng, nhằm phát huy tinh thần thi đua vượt khó, sáng tạo trong đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động quyết tâm cùng đoàn đảng, đoàn dân, toàn quân chiến thắng dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân…

     Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19” phát động nhằm tạo nhân tố thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong đội ngũ công nhân lao động; phát huy truyền thống thi đua ái quốc, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

     Để đạt được mục tiêu chương trình đề ra, Công đoàn cơ sở Công ty đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội gần gũi với đoàn viên về mục đích, ý nghĩa của Chương trình “1 triệu sáng kiến” với các mô hình mới, cách làm sáng tạo, sáng kiến tiêu biểu. Cùng với đó, vận động đoàn viên tích cực nghiên cứu, sáng tạo, có các giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hoặc đề tài nghiên cứu khoa học./.

     Sáng ngày 15/4/2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 với sự có mặt tham dự của 26 cổ đông đại diện cho 17.778 cổ phần chiếm 88,89% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

     Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các tờ trình, các báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát Công ty với 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành, bao gồm:

     1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

     2. Báo cáo tổng hợp tài chính năm 2021;

     3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021;

     4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

     5. Tờ trình về các nội dung :

     - Tờ trình trích lập quĩ năm 2021 và phương án trích lập các quĩ năm 2022.

     - Tờ trình việc chia cổ tức năm 2021, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2022.

     - Tờ trình báo cáo tài đã kiểm tra.

     - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính.

     Tại Đại hội, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

     Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị với số lượng là 05 thành viên; bầu thành viên Ban kiểm soát với số lượng 03 thành viên.

     Sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát. Kết quả ông Đặng Thanh Song tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Hà Trần Luân tái đắc cử Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

IMG 03111

     Đoàn chủ tịch

IMG 0311

     Đ/c Hà Trần Luân báo cáo tại Đại Hội về hoạt động của Ban kiểm soát

IMG 0313

     Đ/c Đỗ Thị Phương Châu báo cáo tại Đại Hội

IMG 0317

     Phát biểu ý kiến của cổ đông tại Đại Hội

IMG 0317

    Phát biểu ý kiến của cổ đông tại Đại Hội

IMG 0306

     Cổ đông thông qua biểu quyết 

 

Thứ năm, 28 Tháng 4 2022 02:29

Hội nghị người lao động năm 2022

   Ngày 02/4/2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang phối hợp cùng Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 thành công tốt đep.

   Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang.

   Đại diện cho các Xí nghiệp, Phòng, Xưởng trong Công ty 56 lao động đại diện cho 96 lao động Công ty tham dự Hội nghị.

   Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã thông qua :

   + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

   + Hội nghị nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021. Những nội dung Thỏa ước lao động tập thể, Nội qui lao động, Qui chế dân chủ ở cơ sở. Các ý kiến đóng góp của người lao động được Ban Tổng Giám đốc Công ty giải đáp tại hội nghị và bổ sung vào qui chế để thực hiện năm 2022.

   + Báo cáo kết quả công tác khen thưởng năm 2021; công bố Quyết định khen thưởng năm 2021. Hội nghị phát động thi đua năm 2022. Biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm 2022, Hội nghị nhất trí 100%. Các Xí nghiệp, Phòng, Xưởng sản xuất trong công ty ký kết giao ước thi đua năm 2022.

   + Hội nghị bỏ phiếu bầu thành viên tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2022; bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024. Kết quả Bầu thành viên tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2022 gồm 07 đồng chí; Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 03 đồng chí.

   + Hội nghị cũng thông qua nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022 với sự thống nhất biểu quyết thông qua 100% của người lao động tham gia Hội nghị.

IMG 0248

        Đoàn Chủ tịch và Đ/c Nguyễn Thị Hoàn Xuân phát biểu chỉ đạo

IMG 0248

       Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024

IMG 0263

       Tăng Kỹ Niệm chương vì sự nghiệp xây dựng

IMG 0263

        Tặng tập thể lao động xuất sắc năm 2021

IMG 0263

       Tặng Bằng khen UBND tỉnh Kiên Giang cho 1 tập thể năm 2021 

IMG 0263

        Tặng Bằng Khen UBND tỉnh cho cá nhân đạt thành tích xuất xắc năm 2021

IMG 0274

         Tặng Bằng khen UBND tỉnh cho cá nhân xuất xắc đột xuất chương trình "75 nghìn sáng kiến ..." 

       Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-TLĐ ngày 03/02/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 và Hướng dẫn số 35/HD-LĐLĐ ngày 08/3/2021 về tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ban Tổng Giám đốc, BCH CĐCS Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

01

       Phát biểu của CBNV Công ty tham gia hội nghị

01

        Tổng Giám đốc và Chũ tịch Công đoàn ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình

01

       Tổng Giám đốc và Chũ tịch Công đoàn ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình

01

 

Thông báo bán đấu giá xe Mitsubishi 68H-7329

Thong_bao_ban_xe_68H7329.pdf

      Ngày 28/05/2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thông qua các mục tiêu cơ bản, tất cả các chỉ tiêu được 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

      Phát biểu tại đại hội, ông Đặng Thanh Song – Chủ tịch HĐQT khẳng định “Năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch đúng theo quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể Ban Tổng Giám đốc đã bình tĩnh, chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế tình hình thị trường, từng bước vượt qua khó khăn để duy trì hoạt động cũng như phát triển sản xuất lâu dài. Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 lan rộng, tác động mạnh và đa chiều tới các hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Đến nay, về cơ bản Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, dự báo ngành xây dựng năm 2020 sẽ có nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc cam kết trong đại hội sẽ chỉ đạo điều hành Công ty làm ăn có hiệu quả, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo chi trả lợi tức cổ đông theo đúng kế hoạch đề ra cũng như các chế độ chính sách cho người lao động”.

001

            Đoàn Chủ tịch

001

             Đ/c Đặng Thanh Song - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội

001

             Đ/c Lê Văn Thước - Tổng giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

001

                          Đ/c Đỗ Thị Phương Châu - Kế toán trưởng Công ty báo cáo tại Đại hội

001

             Đ/c Hà Thị Bích Loan - Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tại Đại hội

001

              Phát biểu của Cổ đông tại Đại hội

001

             Đoàn chủ tịch xin biểu quyết của cổ đông

     Ngày 12/05/2020 Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đep.

     Tham dự đại hội có Đồng chí Đặng Thanh Song phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Đồng chí Doãn Hà Phụng bí thư đoàn ủy khối doanh nghiệp và sự tham gia của 59 đảng viên của đảng bộ Công ty.

     Tại đại hội Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 nêu ra được những thuận lợi và khó khăn, kết quả kinh doanh khi thực hiện thực tế theo nghị quyết đại hội lần thứ VI từ đó cũng rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng tốt hơn cho nhiệm kỳ tới. Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT, Đoàn đại  biểu dự đại hội cấp trên. Đại hội cũng thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 với sự thống nhất biểu quyết thông qua 100% của Đảng viên tham gia đại hội

 001a

      Đảng viên tham gia Đại hội đảng bộ Công ty lần thứ VII

001a

     Đ/c Huỳnh Hoàng Sơn phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội và Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

001a

    Đảng viên biểu quyết 

001a

     Bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VII, nhiệm ký 2020-2025

001a

      Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

001a

       Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 hứa hẹn.

001a

     Đoàn đại biểu di dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

001a

     Ủy ban kiểm tra ra mắt Đại hội

     Căn cứ quyết định bổ nhiệm cán bộ số 73/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang đề bạt ông Lê Văn Thước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/04/2020.

Bo nhiem TGD

         Đ/c Đặng Thanh Song Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty trao quyết định cho đ/c Lê Văn Thước

 

Trang 1 / 6